Alstadveien 131, Skatval

Alstadveien 131, Skatval

Type
Enebolig

År
2020

Ny moderne enebolig. Tegnet opp i dialog sammen med kunde.

Plantegninger, fasadetegninger, snitt og situasjonsplan. 

Kontakt oss

Adresse: 
Værnesgata 9, 7500 Stjørdal

Mobil:
958 45 402

Epost:
post@pks-as.no

La oss hjelpe deg med ditt prosjekt!